Качеството на данните е в основата на процеса

Текстът е публикуван в бр. 7 (35) на сп. Business Global.

Големите компании разполагат с ресурси, за да обезпечат спазването на ESG стандартите, но скоро и малките и средните компании също ще бъдат задължени да спазват изискванията. Как калкулаторите за ESG могат да им помогнат да се подготвят за това, г-н Рампичини?

Решаването на проблема с устойчивия преход е важна задача, към която компаниите, независимо от техния размер, трябва да подхождат със средносрочна/дългосрочна перспектива и добре дефинирана стратегия. Вярно е, че към днешна дата големите компании са задължени (следователно и по-привикнали) да започнат да събират данни за ESG и съответно да ги докладват. Вярно е също така, че несъмнено големите компании включват в своята верига на стойността малки и средни предприятия (МСП). По-малките компании са нови в този процес и все още не са подготвени за това. Вярваме, че наличието на по-лесни и много практични инструменти, като Synesgу например, ще помогне на такива МСП да започнат лесно това пътуване, възприемайки напълно ползите от оповестяването на данни за ESG.                                                                                Симоне Рампичини е директор „Глобална бизнес информация“ в италианската компания за бизнес информация и кредитен риск CRIF, която от края на 2021 г. е собственик на гръцката фирма ICAP GROUP, действаща и на българския пазар. Рампичини има повече от 20 години опит, като е заемал различни водещи длъжности. Повече от 10 години е бил ръководител на екипа за бизнес консултации в областта на бизнес информацията в Италия. Ръководил е екипи за маркетинг и продажби, отдел „Търговия“, повече от 7 години е ръководил програмата за търговия на CRIF (първо в Италия, а след това в световен мащаб). Професионалната му биография включва и мениджмънт на екип за анализи, както и управлението на доставката на международни платформи за бизнес информация.

Какво представлява Synesgy, каква методология използва и кои компании, от кои региони и индустрии, могат да я използват?

Synesgy е глобална цифрова платформа за оценка на ESG на веригите за доставки и портфейлите на клиентите. По-конкретно тя дава възможност на всякакъв вид компании да събират и управляват информация за устойчивостта чрез самооценка на ESG, допълнена с оценка, критерии и насоки за плана за развитие, който трябва да се предприеме. Като използва въпросник, съобразен с международните стандарти като Програмата на ООН до 2030 г., Глобалния договор на ООН и Таксономията на ЕС, платформата дава възможност на корпорации, малки и средни предприятия, банки и застрахователни компании да оценяват своята устойчивост и да проверяват резултатите на своите клиенти и доставчици в областта на ESG.

Съществува ли механизъм за проверка на достоверността и качеството на данните, които дружествата въвеждат в платформата?

Качеството на данните е в основата на процеса. Synesgy разполага с двустепенна система за проверка на качеството на информацията. Освен това не бива да забравяме, че Synesgy изцяло експлоатира и използва несравнимия набор от данни за бизнес информация на групата CRIF.

Какви последващи действия се предвиждат след въвеждането на данните? Платформата изготвя ли план за действие и следи ли за неговото изпълнение?

Точно това прави. В резултат на извършената ESG оценка Synesgy предоставя ясен списък със съвети и действия за всяка от темите, обхванати от въпросника. Пътят на трансформацията започва с оценката, но следващата стъпка се състои в това да се разбере ясно коя е посоката за подобрение!

Как точно се проследява въздействието на веригата на доставки?

Анализира се цялата верига за създаване на стойност, като специален набор от аналитични инструменти помага на ръководителите на веригата за доставки и на финансовите институции непрекъснато да следят състоянието на процеса, ключовите показатели за ефективност на базата от доставчици и всяка отделна оценка на ESG.

Регулаторната рамка за ESG все още не е завършена на глобално ниво. Гъвкава ли е платформата, за да интегрира потенциалните нови моменти, които предстои да бъдат въведени?

Динамиката на регулаторната рамка е важна част от играта и затова Synesgy е толкова ценена в способността си да отговаря на сложността на честите промени. Synesgy винаги се актуализира и привежда в съответствие и крайните потребители не са принудени да следят сами и да изучават случващото се в нормативната уредба.

Как изкуственият интелект и блокчейн променят дейността на компаниите, които предоставят информация за бизнес риска?

Изкуственият интелект вече играе важна роля и ще присъства все повече и повече в управлението на бизнес информацията за риска. Най-осезаемите ползи, които очакваме, са в качеството на данните и ефективността на тяхната обработка. Блокчейн, дори и сега да е частично засенчен от сияйния шум около генеративния ИИ, все пак ще намери приложение в онези територии или вериги за преобразуване на данни, където доверието не може да бъде осигурено от средата или процеса.

Придвижвайки се от Запад на Изток, виждаме намаляване на екологичните показатели. Доколко е важно за компаниите в нашия регион (ЦИЕ) да наваксат изоставането си в областта на ESG, за да бъдат конкурентоспособни?

Фундаментално е. Не само спазването на ESG стандартите, но и устойчивостта като цяло е задължителна днес. Всички участници на пазара трябва да започнат да се занимават с прехода, с целия набор от подходящи инструменти (вътрешни и външни), за да постигнат поставените цели и да останат конкурентоспособни, тъй като свързаните с устойчивостта действия ще бъдат все по-голямо изискване за бизнес отношенията и търговските споразумения. Наистина трябва да вземем предвид, че екологичните показатели вече не са опция, а все повече се превръщат във фактор, който подпомага бизнеса. Който е извън тази игра, ще бъде извън и бизнес играта.

ICAP CRIF (по-рано ICAP S.A. Group), с 59 години успешно представяне в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес информация в Югоизточна Европа. От 23 декември 2021 г. компания ICAP CRIF е изцяло собственост на CRIF. Тя е важен регионален център в рамките на CRIF Group.
Компанията предоставя иновативни решения за кредитен риск и бизнес информация, услуги за рейтинги и анализи, решения за маркетинг и продажби, технологични решения и разширен анализ и консултантски услуги.


Опубликовано

в

,

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

StakeOnline Casino